CE-todistukset ja hyväksynnät / Käyttöohjeet

CE-todistus (03/2016)
(englanniksi) <Lataa>

SK- todistus valmistuksesta
SK03-ZVS-0587
(englanniksi) <Lataa>

Palonsammutusjärjestelmän koestusselostus
(englanniksi) <Lataa>

CE-vaatimustenmukaisuustodistus:
TPS-Sensori

CE DECLARATION OF CONFORMITY:
Thermal fire prevention sensor

<Lataa>

CE-vaatimustenmukaisuustodistus:
Jauhesammutusmoduuli

CE DECLARATION OF CONFORMITY:
Powder fire-extinguishing modules

<Lataa>

Käyttöohjeet – Ei tällä hetkellä saatavana